สูตร(ไม่)ลับ ปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเศษอาหาร

สูตร(ไม่)ลับ ปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเศษอาหาร

สูตร(ไม่)ลับ ปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเศษอาหาร ในทุกครัวเรือนมีการบริโภคอาหารเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดเป็นปัญหาตามมาคือขยะล้นเมือง ดังนั้นในวันนี้เราจึงมาแนะนำวิธีการลดปริมาณขยะที่เหลือในครัวเรือน  ด้วยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหาร  ผัก ผลไม้  ใบไม้ และกิ่งไม้  ที่ทั้งประหยัดเงินแถมยังได้ปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใส่ต้นไม้ในบ้านอีกด้วย ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวัตถุดิบ และขั้นตอนการทำกันเลย

สูตรที่ 1 การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร

วัตถุดิบ

 • เศษผักผลไม้ 3 กิโลกรัม
 • น้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล 1 กิโลกรัม
 • หัวเชื้อจุลินทรีย์
 • น้ำสะอาด

อุปกรณ์

 • ถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร พร้อมฝาปิด
 • ถุงมือ 1 คู่
 • ตาข่ายกันแมลงและเทปพันสายไฟ
 • มูลโค 12 กระสอบ

ขั้นตอนการทำ

 • นำเศษผักผลไม้ ที่มีในครัวเรือนทั้งเปลือกของผลไม้ เศษอาหาร เศษผัก ที่เหลือจากการรับประทานอาหาร นำมาผสมกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล คลุกเคล้าให้เข้ากัน หากใช้กากน้ำตาลซึ่งค่อนข้างข้นควรกวนให้เข้ากันนะคะ
 • เมื่อกวนให้เข้ากันแล้วนำมาบรรจุใส่ถุงตาข่ายหรือถุงปุ๋ย วางลงในถังพลาสติก ปิดฝาให้เรียบร้อย
 • จากนั้นประมาณ 10 วัน จะได้น้ำจุลินทรีย์ซึมออกมา ให้เติมน้ำลงไป 5 เท่าของปริมาตรน้ำจุลินทรีย์ที่ได้ กดให้จมน้ำ หากลอยขึ้นมาจะทำให้การหมักไม่สมบูรณ์ เกิดกลิ่นเหม็นได้นะคะ ระวังให้ดี
 • สามารถเติมขยะสดเพิ่มลงไปได้เรื่อย ๆทุกวัน น้ำที่นำไปใช้ได้จะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้ม กลิ่นหอมอมเปรี้ยวอมหวาน ส่วนกากสามารถนำไปตากให้แห้ง โรยเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ต่อไปได้

คุณสมบัติ

นอกจากมีธาตุอาหารที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้ว ยังมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุให้กลายเป็นปุ๋ยสำหรับพืช ทำให้ดินร่วนซุย  และพัฒนาการเจริญเติบโตของพืช

การใช้งาน

ผสมน้ำหมัก 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 5 ลิตร ใช้ฉีดพ่นหรือรดลงในดินสัปดาห์ละครั้ง

ข้อควรระวัง 

หากการหมักยังไม่สมบูรณ์ ปริมาณกรดและน้ำตาลยังสูงอยู่ จะส่งผลเป็นพิษต่อพืช

สูตรที่ 2 การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและใบไม้

วัตถุดิบ

 • นำเศษอาหาร เช่น เศษข้าว เศษผัก เปลือกผลไม้ เปลือกไข่ ก้างปลา เศษหมู ขนมปัง  ที่เหลือจากการบริโภค ไม่ว่าจะเป็นครัวเรือน ร้านอาหาร โรงอาหาร หรือโรงครัว เมื่อนำมาทำปุ๋ยหมักจะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นกาก จึงต้องแยกน้ำที่อยู่ในเศษอาหารออกก่อน หากเศษอาหารมีขนาดใหญ่ก็สับให้มีขนาดเล็กลงนะคะ
 • นำจุลินทรีย์ ควรเป็นประเภทที่ใช้ออกซิเจน จะช่วยให้ไม่ส่งกลิ่นเหม็นและไม่ทำให้เกิดน้ำเสีย แหล่งจุลินทรีย์ที่หาได้ง่ายคือมูลสัตว์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น มูลวัว มูลไก่ มูลหมู มูลม้า มูลแพะ ซึ่งมีจุลินทรีย์หลายประเภทและจำนวนมาก เช่น เชื้อราแอคติโนมัยซีตส์ (Actinomycetes) ช่วยให้กระบวนการย่อยสลายเศษอาหารกลายเป็นปุ๋ยหมักได้เร็วขึ้น
 • เศษใบไม้ ช่วยให้เศษอาหารมีความโปร่งพรุน ไม่อัดแน่นจนเกินไป ทั้งยังมีธาตุคาร์บอนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและสร้างเซลล์ของจุลินทรีย์

อุปกรณ์

 • ถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร พร้อมฝาปิด
 • ถุงมือ 1 คู่
 • ตาข่ายกันแมลงและเทปพันสายไฟ
 • มูลโค 12 กระสอบ

ขั้นตอนการทำ

 • เตรียมถังหมักพลาสติกพร้อมฝาปิดขนาด 20 ลิตร ให้พร้อม แล้วใช้เหล็กร้อน ๆ เจาะรูรอบถังเพื่อใช้เป็นช่องระบายอากาศ แล้วพันด้วยตาข่ายเพื่อป้องกันแมลงวันมาวางไข่และสร้างความรำคาญ
 • นำเศษอาหาร มูลสัตว์ และเศษใบไม้ อย่างละ 1 ส่วนลงในถัง ผสมคลุกเคล้าให้ทั่วแล้วปิดฝา ระยะแรกไม่ต้องเติมน้ำเนื่องจากเศษอาหารมีความชื้นสูง หากวันถัดไปมีเศษอาหารอีกก็ผสมมูลสัตว์และเศษใบไม้ในอัตราส่วนเดิม ใส่ลงในถังได้อีกนะคะ
 • ใช้ไม้คนส่วนผสมให้คลุกเคล้ากันทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง ในช่วง 3-10 วันแรกอาจมีความร้อนเกิดขึ้น เนื่องจากจุลินทรีย์คายความร้อนออกมาเพื่อทำปฏิกิริยาย่อยสลาย หากความชื้นลดลงเกือบแห้ง ควรพรมน้ำเพิ่ม
 • ใช้เวลาประมาณ 30 วัน จะได้ปุ๋ยหมักในปริมาตรที่ลดลงร้อยละ 40 หากปุ๋ยยังมีความชื้นอยู่ ควรงดพรมน้ำและปล่อยให้แห้งสนิท เพื่อให้จุลินทรีย์หยุดการย่อยสลาย ปุ๋ยหมักที่ได้จะมีสีดำคล้ำ เปื่อยยุ่ย มีขนาดเล็กลง น้ำหนักเบา และไม่มีกลิ่นเหม็น ระวังระมัดหมั่นตรวจเช็คให้ดีนะคะ

ประโยชน์ของปุ๋ยหมักชีวภาพ     

 • ช่วยปรับปรุงสมบัติต่าง ๆ ของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

มีคุณสมบัติในการปรับปรุงสภาพของดินมีการระบายน้ำ ระบายอากาศดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้ดินมีความสามารถในการอุ้มน้ำ หรือดูดซับน้ำที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชไว้ได้มากขึ้นให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

 • ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ปุ๋ยหมักเป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารที่จะปลดปล่อยธาตุอาหาร ออกมาให้แก่ต้นพืชอย่างช้า ๆ และสม่ำเสมอ โดยทั่วไปแล้ว ปุ๋ยหมักจะมีปริมาณแร่ธาตุอาหารพืชที่สำคัญดังนี้ คือ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ปริมาณแร่ธาตุอาหารดังกล่าวจะมีมาก หรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเศษพืชที่นำมาหมัก และวัสดุอื่น ๆ ที่ใส่ลงไปในกองปุ๋ย

วันนี้เราได้นำเทคนิคการทำปุ๋ยหมักชีวภาพง่าย ๆ ที่ทำได้เองที่บ้าน จากการนำเอาวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนที่เหลือจากการรับประทานอาหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการลดปริมาณขยะในชุมชนของเราลงอีกด้วยนะคะ 

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : baananimal , สนับสนุนโดย : konrukanimal